Създаде ли Ковид кризата предпоставки за по-тясно сътрудничество в областта на здравеопазването между държавите членки в ЕС?

Presentation of Ana Rozovanska - a student from the European studies specialty of Sofia University "St. Kliment Ohtidski" on the topic Did the Covid crisis create conditions for closer cooperation in the field of healthcare between EU member states?