Тест за проверка на знанията по темата „Какво печели и какво губи България от членството в Европейския съюз?“

 

Повече загубихме или повече спечелихме, а може би придобивките са равностойни на задълженията? Как мислите Вие? Проверете с настоящия тест.

 

Тестът не е  ограничен във времето.

 

Въпросите са по един на страница.

 

За да продължите, не трябва да пропускате отговор на въпрос.