Тест за проверка на знанията по темата "Правата ни като граждани на Европейския съюз"

 

Знаете ли за възможностите, които Европейският съюз предоставя на своите граждани? Проверете с настоящия тест.

 

Тестът не е  ограничен във времето.

 

Въпросите са по един на страница.

 

За да продължите, не трябва да пропускате отговор на въпрос.