Тест за проверка на знанията по темата „Пътят на България към Еврозоната“

 

 

Тестът не е  ограничен във времето.

 

Въпросите са по един на страница.

 

За да продължите, не трябва да пропускате отговор на въпрос.