Печат

На 8 октомври 2021 год. Веселина Пеева, от радио Пловдив, разговаря с проф. Ингрид Шикова. "Уроците на Европа се преподават трудно по няколко причини. Ако се изнасят само лекции за ЕС, без да има истинска дискусия, различни мнения и преживяване на ЕС, децата скучаят. С проекта "Ресурсен център Европа" - иновативен подход към темите за ЕС в училище" искаме да представим различни материали, които могат да се ползват от учителите както по актуални теми, така и интерактивно", посочи проф. Шикова.

Слабостите на ЕС не трябва да бъдат премълчавани от хората, които обичат европейската идея пред учениците, проделя ораторката. Като една от тях тя посочи, че е съставен от твърде много разнородни държави и прилагането на едни и същи  европейски политики за всички по един и същи начин, е практически невъзможно, като напр. "зелената сделка". Между държавите  има разлики  в държавите, в стандарта на живот, в начините на придобиване на енергия и т.н. "Това обаче не означава, че не трябва да следваме общите политики, но това трябва да става на различни скорости и по различен начин".

"Аз казвам на учениците "...Може да не харесвате ЕС, защото наистина има много слабости в него, но обичайте европейската идея! Това е идея за мир, идея как да живеем заедно".

Чуйте повече от звуковия файл