Печат

Кръгла маса на тема: „Как да се преподават и изучават темите за Европейския съюз в училище през 21-ви век?“ бе проведена в Бургас в периода от 30 септември 2021 год. до 02 октомври 2021 год. 

На форума участваха учители и директори на училища от Бургас - Професионална търговска гимназия, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Спортното училище, Карлово СУ „Васил Левски“, Карнобат СУ „Христо Ботев“, както и университетски преподаватели от катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на NABEC.

С учителите по различни предмети в средните училища бяха дискутирани предизвикателствата, проблемите, както и педагогически решения, свързани с европейското измерение на образованието.

Представени бяха резултатите от проведеното изследване по проекта и се обсъждаха прилагането на нови подходи в преподаването на европейските теми в училище, така че те да са интересни и достъпни за учениците.

 Проф. д-р Ингрид Шикова говори за политиките на Европейския съюз, които следва да са по-близо до младите европейски граждани. Спря се на горещите въпроси от дневния ред на Европейския съюз. Обърна внимание на празнината по теми, свързани с настоящите приоритети на ЕС, които следва да бъдат запълвани с дейности с учениците.  

Доц. дпн Калоян Симеонов пробуди широка дискусия по темата за „България и еврото“ и осветли многото въпросителни условия, ползи, евентуални загуби.

Образователните предизвикателства в 21-ви век и как актуалните въпроси на ЕС да се преподават интересно бяха основен акцент в дискусиите с учителите на форума. В обмена на практики и реализирани събития се включиха и ученици от училищните Европейски клубове и посланици на Европейския парламентв училищата.

Представен беше напредъка в новия онлайн Ресурсен център Европа и неговите материали, които могат да бъдат в помощ както на учителите в интерактивно преподаване на европейските теми, така и на учениците, които могат свободно да ги ползват. Обърна се внимание на засилване на връзката училище - университет.

Практически обмен за подобряване на изучаването на въпросите на Европейския съюз в средните училища бе проведен в Националната търговска гимназия, Бургас – член на националната мрежа на училищните Европейски клубове – NABEC. Участваха директорът на НТГ г-н Павел Чепов, зам.-директорът и ръководител на Европейски клуб г-жа Йовка Янакиева, учители, университетски преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“и от NABEC.

Обмен на педагогочески решения за изучаването на въпросите на Европейския съюз в средните училища бе проведен в Професионална гимназия по механотехника и електроника, Бургас – училище посланик на Европейския парламент. Участваха директорът на ПГМЕЕ г-жа Желева, директорът на НТГ г-н Павел Чепов, зам.-директора Румяна  Георгиева, старшите посланици на ЕП г-жа Десислава Кирова-Бъчварова и г-жа Габриела Демирева, учители, университетски преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от NABEC.