Печат

Кръгла маса на тема: „Преподаване на темите за Европейския съюз в 21-ви век – изучаване на Европейския съюз извън класната стая“ бе проведена в гр. Пловдив в периода от 7 октомври 2021 год. до 9 октомври 2021 год. с акцент неформалното обучение за Европейския съюз в училище.

На форума участваха учители, ученици и ръководители на училищни Европейски клубове и посланици на Европейския парламент в училища от София, Пловдив, Перник и Велинград, както и университетски преподаватели от катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на NABEC, началникът на РИО-Пловдив, екип на Европа Директно-Пловдив.

Поздравителни адреси бяха получени от Регионален инспекторат на образованието – Пловдив с изказване на новия началник г -жа Антоанета Кръстанова  и от Информационен център Европа Директно – с приветствие на директора му г -н Красимир Лойков.

На актуалните теми от дневния ред на Европейския съюз се спря проф. д-р Ингрид Шикова. Тя сподели, че Европейския съюз трябва да се представя вярно и точно. Учениците следва да бъдат ориентирани, с критично мнение и своя позиция.

Посочи темите за ЕС, които са важни и следва да са обект на образователния процес при извън класните дейности.

Различните форми на извънкласна и извънучилищна дейност в подкрена на изучаването на  Европейския съюз бяха фокуса на дискусията на кръглата маса.  

Споделен бе педагогическия опит в работата на училищните Европейски клубове в България, доказали се като успешна образователна форма за ползотворно изпозване на свободното време на учениците за разширяване на техните знания за ЕС, за разбиране и приемане на европейските ценности и за формиране на активно гражданско отношение.

 

Представени бяха интересни педагогически материали – като актуална информация за ЕС, така и казуси, митове за ЕС, игри, пиеси и пр., които онлайн Ресурсния център Европа предлага и които биха били интересна предпоставка за интерактивна дискусии в заниманията с учениците.

Онлайн Ресурсния център Европа предлага и методически разработки по различни теми за ЕС в улеснение за интерактивно преподаващите европейските теми за ЕС в училище.

 

Проведено бе изнесено интерактивно неформалното обучение „Kултурното наследство на Европа: Голямата Епископска базилика на Филипопол, Пловдив“ - мост през вековете“.

 Показано беше приложението на дигиталните технологии в интерктивния образователен процес.

 

    Програма на кръглата маса  

    Доклад за проведената кръгла маса