Национална студентска научна конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“

Заключителното събитие по проектa - Национална студентска научна конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“ - събра в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ млади изследователи и студенти по европеистика, допринесли за изпълнението на проекта, както и ученически екипи от средните училища със своите учители-ментори, наградени в рамките на Националното състезание „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“. Студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери” бяха домакини и основни действащи лица на събитието.

Във форума присъстваха над 120 участници. Той насърчи обмена на идеи и опит, критичното мислене, способностите за дебат за ЕС и неговото бъдеще сред младите хора. Това създаде чудесна възможност за студентите да практикуват представянето на своите изследвания пред група връстници и добавена стойност към отварянето на Университета към средното образование.

Конференцията започна с встъпителни речи на декана на Философския факултет проф. Соня Карабельова, д-р Клаус Физингер - директор на фондация "Ханс Зайдел" за Югоизточна Европа, Теодор Стойчев - ръководител на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България, доцент Калоян Симеонов - ръководител на катедра "Европеистика" в СУ "Св. .Климент Охридски” и професор Ингрид Шикова – координатор на проекта.

По време на сесията „Младите гласове от академията” – първият панел ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – ЗОНА НА ЦЕННОСТИ, СИГУРНОСТ И СОЛИДАРНОСТ” беше фокусиран върху важни теми като: семейството на европейските нации, дезинформацията и популизмът като заплаха за демократичните процеси в страните от ЕС, последиците от руско-украинския конфликт върху ЕС и техните причини, стратегическа автономия в отбранителната политика на Европейския съюз, интеграцията на граждани на трети страни в европейското пространство, различните подходи към постсоциалистическия преход и (не)постижимата цел на европейската интеграция.

Изследователските доклади, представени по време на втория панел „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЛЕКТ”, обсъждаха основно цифровия единен пазар, интелигентните градове в Европейския съюз, изкуствения интелект в здравеопазването на ЕС.

По време на третия панел „ЕКОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЗДРАВЕ” студентите представиха своите виждания за пътя на Европейския съюз към устойчив и екологичен транспорт, Зелената сделка и енергийния сектор в България, по-тясното сътрудничество в областта на здравеопазването между държавите-членки на ЕС, връзката между отношението към националните институции и отношението на гражданите към ваксините срещу COVID-19 в Европейския съюз.

По време на сесията „Гласовете от средните училища и европейските клубове” ученическите отбори от средните училища, наградени в рамките на Националното състезание „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен” представиха своите идеи, проекти и мнения за приноса на младите хора към приоритетите на ЕС.

През сесиите „Дебатираме заедно“ и „Как младите хора могат да енергизират Европейския съюз?“ имаше оживени дискусии, по време на които участниците имаха възможността да зададат интересни въпроси и да споделят мнения по различни европейски теми. Имаше игра, подготвена от студентите от Университета с въпроси и отговори за ЕС.

По време на заключителната пленарна сесия бяха представени обобщение и резултати от дискусиите, както и резултатите от проекта.

РЕЗУЛТАТИ

Включването на студенти по европеистика допринесе за развитието на техните практически и педагогически умения. То рационализира съвместните усилия за популяризиране на европейските ценности и активното гражданство на младото поколение. Конференцията допринесе за ново измерение на отварянето на Университета към средните училища. Резултатите от въздействието на проекта бяха демонстрирани на практика.

 

    Програма на конференцията  

    Репортаж за конференцията

    Отразяване

    "Гласът на младите - енергия за Европа" - сборник с докладите на студентите

    Презентации:

    Създаде ли Ковид кризата предпоставки за по-тясно сътрудничество в областта на здравеопазването между държавите членки в ЕС?

    ЕФЕКТИ НА РУСКО-УКРАИНСКИЯТ КОНФЛИКТ ВЪРХУ ЕС И ТЕХНИТЕ ПРИЧИНИ (ПРЕДИ ПЪЛНОМАЩАБНАТА ВОЙНА)

    Изкуственият интелект в здравеопазването на ЕС 

    Стратегическата автономия в отбранителната политика на Европейския съюз 

    Зелената сделка

    Семейство ли е "семейството на европейските народи?"

    Как отношението към националните институции влияе на отношението на гражданите към ваксините срещу COVID-19 в ЕС?

    КОВИД и популизма 

    Мигрантските потоци към Европа

    Интелигентните градове в Европейския съюз