Работен семинар „Представяне и обсъждане на проекта за онлайн Ресурсен център Европа за иновативно преподаване и учене на ЕС в 21-ви век“

На 11-ти и 12-ти юни 2021 год. в София се проведе работният семинар „Представяне и обсъждане на проекта за онлайн Ресурсен център Европа за иновативно преподаване и учене на ЕС в 21-ви век“.

В работния семинар „Представяне и обсъждане на проекта за онлайн Ресурсен център Европа за иновативно преподаване и учене на ЕС в 21-ви веквзеха участие учители, университетски преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Беше представен и обсъден Ресурсния център „Европа“. Учителите дискутираха и оцениха неговите материали. Бяха представени добри практики на иновативно  преподаване на европейските теми в училище. Много ценни идеи и предложения бяха споделени както за усъвършенстване на он-лайн съдържанието на Ресурсния център „Европа“, така и за сътрудничеството между  катедра „Европеистика“, училищата, Национално сдружение на българските Европейски клубове. Дискутирани бяха темите за ангажираността на студентите по европеистика в процеса на представяне на европейските теми в училище и как да се осъществява връзката университет - училище.