Печат

На 30 септември 2021 год. се проведе среща с директора г-н Евелин Кузманов и екипа на Областния информационен център, Бургас. Проф. Ингрид Шикова представи новия онлайн Ресурсен център Европа и основната цел, която се следва с него – предоставяне на доклади и дидактически материали за иновативното преподаване и учене в ЕС в училище, както и засилване на връзката университет – училище в общите усилия Европейския съюз да бъде разбираем за неговите граждани.

Представено беше сътрудничеството на ОУЦ – Бургас с училищата и младите хора в Бургас. Съобщиха се добри практики, постигнати от съвместни дейности и проекти с Професионална търговска гимназия, Бургас.

Областният информационен център, Бургас изказа подкрепа в разпросранението на информация за онлайн Ресурсен център Европа сред училища и образователни институции в Бургас и областта.