Печат

На 7 октомври 2021 г се проведе среща с екипа на информационен център Европа Директно, Пловдив. Дискутирани бяха въпросите за работата с подрастващите, извънкласните дейности и активността на младите хора. Обърна се внимание на необходимостта от предоставяне на повече възможности за участия на младите и за ползотворното организиране на свободното ѝм време за самоусъвършенстване и информираност.

Директорът на центъра г-н Красимир Лойков разказа за добро сътрудничество с училища от Пловдив и сподели дейности по реализирани проекти.

Проф. Шикова представи онлайн Ресурсния център Европа и материалите, които са в помощ за интерактивно преподаване и учене на темите за ЕС.

Г-н Лойков даде висока оценка на онлайн Ресурсния център Европа и увери, че ще спомага за достигане на информация за него до възможно най-широка аудитория.