Участие в международната научна конференция „Призивът за повече Европа – амбиции и реалност“

В рамките на международната научна конференция „Призивът за повече Европа – амбиции и реалност“ на катедра „Европеистика“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която се състоя на 14-ти и 15 октомври 2021г. в София, бяха представени доклади и бе проведена дискусия за разбирането и изучаването на Европейския съюз в училище, и на ролята на гражданското образование.

Участваха изтъкнати преподаватели от български университети, както и лектори от Германия, Ирландия, Белгия, Румъния, Сърбия.

Д-р Красимира Василева изнесе доклад на тема “Холистичен подход към преподаването и ученето на европейски теми в училище – подходът за 21-ви век“ и представи проекта „Ресурсен център Европа“.

Проф. д-р Шикова обърна внимание на разработените в рамките на този проект интерактивни педагогически инструменти.

Доц. Теодора Калейнска - член на консултативния съвет на проекта„ Ресурсен център Европа“ - представи темата „Гражданското образование като средство за европейска социална интеграция“.

Д-р Гергана Радойкова – член на екипа на проект „Ресурсен център Европа“ представи доклад на тема „Дефицитът на ценности в ЕС и кризата Ковид-19.

В оживената дискусия взеха участие преподаватели от университета в Крайова – Румъния.

Събитието беше много полезно за разпространение на резултатите от проекта „Ресурсен център Европа – иновативен подход за преподаване и учене на теми за ЕС в училище“.

 

Докладите от конференцията са публикувани в сборник, който е достъпен в PDF.