Гергана Радойкова

Гергана Радойкова е доктор по европеистика, главен асистент в катедра „Политология" в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Преподавател и координатор в Магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС" към катедра „Европеистика".

Изследователските й интереси се фокусират върху динамиката на изграждането на Европейския съюз, отчетността на публичните институции на европейско и национално ниво, участието на България във формирането на дневния ред на европейското обединение, както и върху различните механизми за гражданско участие в политическия процес.

Автор е на монографията „Отчетност на институциите на ЕС", както и на научни публикации в български и международни издания.

Лектор в Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, Европейският либерален форум, Института за публична политика и др. Член на Управителния съвет на Българската асоциация на европейски изследвания. Има 12-годишен практически опит в българската администрация, в звената по европейски въпроси.