Ингрид Шикова

Проф. д-р Ингрид Шикова е един от създателите на катедра "Европеистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и ръководител на „Жан Моне Центъра за високи постижения".

Цялата й професионална кариера е посветена на европейската интеграция. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия. Работила е като съветник в Представителството на Европейската комисия. Членува в международната мрежа от лектори "Екип Европа". Избрана е за член на Академичния съвет на Международния център за европейско обучение в Ница, Франция. Има многобройни публикации по въпросите на европейската интеграция. Наградена е с почетния знак със синя лента на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за приноса й за развитие на европейските изследвания в България. През 2020г. получи наградата Docendo Discimus на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи и почетната награда на Българската търговско промишлена палата.

Автор е на научни публикации и публикации в периодичния печат.