Калоян Симеонов

Доц. дпн Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика", избран през 2015 г. Той е магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София.

Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.", „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор", „Икономически и паричен съюз", „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС" и други.

Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Доц. Симеонов е бил лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация - София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи.

Автор е на над 100 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по „Европейска интеграция" и като автор на няколко монографии с европейска тематика.

Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Алжир, Азербайджан и други.