Гласът на младите - енергия за Европа

Настоящата публикация съдържа доклади от националната младежка конференция "Гласът на младите - енергия за Европа", осъществявана в рамките на настоящия проект.