Върховенството на закона - основна ценност в Европейския съюз

The presentation discusses the rule of law as a main value in the European Union and what legal education requires.