Ресурсен център Европа в подкрепа на интерактивното обучението за Европейския съюз в училище

На 17 юни 2022г. в рамките на обучение по гражданско образование, организирано от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян и неправителствената организация ”Млади изследователи за младежко развитие-YIYD, проф. Ингрид Шикова представи разработените педагогически инструменти за интерактивно преподаване на темите за Европейския съюз по проекта и книгата "Европа в училище – за учители с въображение“ пред ученици от 11-12 клас и учители от Смолян и региона.

 Интерактивните инструменти бяха приложени на практика и учениците участваха в играта „Колко риба да уловя?“, решаваха казуси, свързани с Европейския съюз и се забавляваха.

 

 Учителите получиха копие от книгата „Европа в училище – за учители с въображение“. Събитието е посветено на Европейска година на младежта.