Среща с екипа на информационен център Европа Директно, Враца

На 17 март 2022 г се проведе среща с екипа на информационен център Европа Директно - Враца, на Търговско-промишлената палата - Враца и училища посланици на Европейския парламентв града. Проф. Ингрид Шикова, ръководител на проекта, представи разработените педагогически инструменти за интересно преподаване и изучаване на темите за Европейския съюз. Обясни къде и как могат да се ползват и свалят свободно от онлайн Ресурсен център Европа.

Г-жа Мария Панайотова, ръководител на информационен център Европа Директно, Враца фокусира върху работата и проектите, които центърът провежда с ученици и училища от града и региона.

Г-жа Илиана Филипова, изпълнителен директор на Търговско-промишлената палата – Враца, запозна присъстващите с младежките политики, които провеждат.  

Младшите и старши посланиви на Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх", Враца разказаха за дейностите, които провеждат в училище, така че Европа да има присъствие в училище и учениците да бъдат повече информирани за процесите в Съюза.

Проф. Шикова предостави екземпляри от издадената книга по проекта „Европа в училище – за учители с въображение“.