Красимира Василева

Красимира Василева е завършила магистратура в Химически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Има научни разработки, публикации и две признати изобретения в областта на оптичните влакна.

Тя е и магистър по „Методика на преподаване" от СУ „Св. Климент Охридски". Защитава докторат в областта на „Теория на образованието и дидактиката" относно „Формирането на европейски ценности в системата на извънкласните дейности". Има дългогодишен педагогически опит като преподавател в средния курс и във факултета по Педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски".

Автор е на много книги и научни статии в областта на неформалното образование и извънкласната работа с учениците, европейските образователни политики, както и дидактически материали, и помагала по европейски теми за средното образование. Разработва методологията на новата за България образователна форма за работа с ученици по европейска тема в извънкласните дейности -Европейски клуб и учредява Национално сдружение на българските Европейски клубове - NABEC, на което е и председател.

Лектор и модератор е на редица научни срещи и конференции на европейско и национално ниво в областта на образованието, културата, правата на човека, образованието и младежката политика в ЕС. Обучител е по Програмата за училища посланици на Европейския парламент" в нейното провеждане в България от 2016 год. Получила е награди от Европейската комисия за успешно реализирани проекти. Има връчени редица награди и отличия на МОН, ЦРЧР, Европейския парламент, ректора на Академия на МВР, носител е на „Почетен знак" на министъра на МВР.