Как отношението към националните институции влияе на отношението на гражданите към ваксините срещу COVID-19 в ЕС?

Presentation of Mihaela Atanasova - a student from the European studies specialty of Sofia University "St. Kliment Ohtidski" on the topic How do attitudes towards national institutions affect citizens' attitudes towards COVID-19 vaccines in the EU?