ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ИГРА „СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА“

 Annex to the competitive game "Win Europe"