ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА „ПРАВАТА НИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

 Test for verification of knowledge on the topic "Our rights as citizens of the European Union"