ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА „ДИЗАЙН НА ЕВРО БАНКНОТИТЕ“

Test for verification of knowledge on the topic "Design of Euro banknotes"