Представяне, класиране и награждаване на участниците в националното ученическо състезание „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“

Финален етап от проведеното национално ученическо състезание „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“ бе срещата в София 11-12 май 2022 год. за представяне и награждаване на участниците.

Гост на срещата бе г-н Коста Костов, главен експерт от Министерството на образованието и науката, отговарящ за въпросите по гражданското образование. Той поздрави учениците за активността ѝм. Включвайки се в дейности, те формират своята гражданска позиция. Нашето общество се нуждае от подготвени информирани и готови да действат граждани, да са активни и способни да поемат отговорност за себе си и за своите общности, и да допринасят за политическия процес.

Проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, представи проекта и разясни етапите на провеждане на националното ученическо състезание „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“. Тя изказа задоволство от многото получени материали от учениците, от интересните техни идеи, както и от изразената им позиция за решения за поддържане на чиста и зелена Европа.

Д-р Красимира Василева представи състава на комисията, прегледала и оценила материалите в първия етап от национално ученическо състезание, а именно: председател: проф. д-р Ингрид Шикова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове: д-р Красимира Василева – NABEC, Анелия Митева, Езикова гимназия-Пловдив, Ася Богоева, 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“-София, Валя Александрова, Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” –Видин, Донка Алексиева, Френска езикова гимназия-Пловдив, Йовка Янакиева, Професионална търговска гимназия-Бургас.

Членовете на комисията анализираха прегледаните ученически материали, посочиха добрите резултати, изтъкнаха констатирани пропуски и направиха изводи.

Учители представиха иновативни практики, включвайки се в дейностите по проекта, в които учениците са получили знания за ЕС чрез участие, творчество, игри, преживявания, собствен опит, споделяне, обсъждане, изява и прилагане на наученото. Те споделиха за въведена интерактивност в работата с учениците по европейски теми, ползвайки Ресурсен център Европа.

.

Всички участници, номинирани в категориите проект, доклад/есе, рисунка, плакат, макет, ИТ продукт, видео-клип и документален филм представиха своите материали. Те посочваха констатираните от тях проблеми, даваха своите решения за тях и отправяха своите послания.

Направена бе изложба от рисунките и плакатите на състезанието.

Всички участващи в състезанието получиха сертификат за участие и европейски подаръци, осигурени от Представителството на Европейската комисия в България. Те бяха връчени от ръководителя на катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д.и.н. Калоян Симеонов и от ръководителя на проекта проф. д-р Ингрид Шикова.  

 

Европейският клуб при Софийска професионална гимназия по електрoника „Джон Атанасов“ получи специална грамота за най-висока активност в състезанието с участието на 34 ученици.

Най-интересно и вълнуващо бе обявяването на победителите във всяка категория  и раздаването на наградите.

На първи награди се зарадваха:

Моника Пежгорска и Денис Николов, ученици от 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“, София за статията си „Човешкото тяло- модел на бъдещите еко сгради“. Те получиха грамоти и две енциклопедии - „Българска популярна енциклопедия“ и „Пантеон на световния интелектуален елит и България“.

Калина Илиева, ученичка на Софийска професионална гимназия по електрoника „Джон Атанасов“, София за рисунката си “Екосистеми и биоразнообразие”. Тя получиха грамота и „Книга за изкуството“.

Вероника Николова, ученичка от Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Благоевград за плаката си „Пази водата – тя е нашия живот“. Освен грамота, получи и смарт часовник.

Мартин Ананиев, ученик на Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ с интерактивната карта “All EV charging stations in BG”. Получи грамота и смарт часовник.

Катерина Чолева, ученичка от Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“, Банско  за своя макет “Еко селище” получи грамота и смарт часовник.

Калоян Тодоров, ученик от 138 Средно училище за западни и източни езици “проф. Васил Златарски”, София за видеото „Нулево замърсяване“. Получи грамота и дигитална видеокамера.

Младшите посланици на ЕП при Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив за своя документален филм „Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“ получиха грамота и спортна фотокамера.

Поощрителни награди бяха връчени на:

Теодора Недковска, ученичка от 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“, София за плаката ѝ “Нулево замърсяване“. Тя получи грамота и  „Енциклопедия за Земята“.

Златимир Петров, ученик от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, Монтана за  презентацията "Европа е моят дом, нека да го пазим чист и зелен" получи грамота и енциклопедията “Моите пари”.

Оля Терзиева и Захара Сиракова, ученички от Земеделска професионална гимназия ,,Кл. Тимирязев", Сандански за видеото си „Green – thing“ получиха грамоти и безжични слушалки.

Калина Кунчева, ученичка от Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери", Пловдив за видеото „За едно по-добро бъдеще“ получи грамота и безжични слушалки.

 

Учителите, ръководители на участващите ученици бяха отличени с грамоти и получиха книгата, издадена по проекта „Европа в училище – за учители с въображение“, както и книгите на катедра "Европеистика" на СУ "Св. Кл. Охридски" -  "Гласът на младите - енергия за Европа" и "Европа - зелена, дигитална, глобална". 

Наградените ученици и техните учители бяха поканени да участват в заключителното събитие по проекта – националната младежка конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“.

    Програма на срещата  

    Медийно отразяване:

        - БНР - „Събуди деня“ с Биляна Славчева

        - Европа Директно - Благоевград 

        - Плевен за Плевен 

        - Плевен утре 

        - Pleven Express-News

        - Уча в Пловдив 

        - ИнфоМрежа

        - Благоевград утре

        - ИПГИТ ''Алеко Константинов''- Велинград

        - Пиринско - новините от Югозападна България